Telefón: +421 949 466 990

Email: inomat@inomat.sk

Adresa:
Materiálové Inovácie, n.o.
Buzulucká 13
040 22 Košice

IČO 50938894

DIČ 212 054 9882

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Registrový úrad: Okresný úrad Košice