Základný tím:

 • Ing. Roman Gburík, predseda správnej rady
 • Ing. Jozef Gburik, sr.
 • Ing. Peter Zimovčák, PhD., riaditeľ
 • Mgr. Jana Gamcová, PhD.
 • doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD.

Skúsenosti a prax:

 • Výskum, vývoj a inovácie
 • Technologické a materiálové riešenia
 • Skúšanie materiálov
 • Metalografia, elektrónová mikroskópia, rtg. fázová a štruktúrna analýza
 • Špecializácia v oblasti aplikovanej fyzikálnej metalurgii
 • Nanomateriály
 • Vedecko-pedagogická prax
 • Vedenie inovačných laboratórií