• Poskytovať komplexné služby s minimálnou dobou riešenia a maximálnou spokojnosťou zákazníka
  • Nepretržitá spolupráca s dlhodobými partnermi
  • Zvýšenie povedomia podnikov a verejnosti vo výskume, vývoji a využití materiálov