• Rozvoj a implementácia inovatívnych technológií v oblasti materiálov
  • Výskum a vývoj materiálov
  • Konzultačná činnosť, nepretržité zlepšovanie
  • Zvyšovanie efektivity výroby, znižovanie nákladov, zvyšovanie kvality produktov
  • Podpora, tvorba a propagácia národných a medzinárodných programov technického vzdelávania
  • Organizovanie vzdelávacích podujatí (kurzy, semináre, prednášky, školenia a pod.) v oblasti vlastností, štruktúry a technológie výroby materiálov
  • Rekvalifikačné a adaptačné kurzy
  • Vzdelávanie a rozvoj technického a inovačného povedomia
  • Publikačná činnosť, recenzia vedeckých prác