Materiálovo – technologické riešenia

 • Zvyšovanie efektivity a optimalizácie výroby
 • Znižovanie nákladov
 • Riešenie kvalitatívnych problémov
 • Identifikácia koreňovej príčiny nezhodnej výroby
 • Návrh a realizácia materiálových a technologických skúšok
 • Odborné konzultácie a prednášky
 • Aktívna spolupráca pri realizácií projektu
 • Vypracovanie odborných správ

Podpora výskumno-vývojových projektov

 • Definovanie názvu a cieľov V&V projektov
 • Navrhnutie časového rámcu riešenia
 • Vypracovanie metodiky pre kontrolu a vyhodnocovanie prínosov projektu
 • Vedenie a riešenie V&V projektu
 • Vypracovanie a odovzdanie projektu

Analytické metódy

 • Analýza chemického zloženia a fázová analýza
 • Metalografická štruktúrna analýza, svetelná a elektrónová mikroskopia,
 • Mechanické vlastnosti – statické a dynamické skúšky materiálov
 • Analýza zvyškových napätí a textúry materiálov
 • Korózia a ochrana povrchov
 • Porušovanie materiálov, fraktografia, príčina vzniku defektov
 • Štatistická analýza dát
 • Neštandardizované a nekonvenčné metódy